«Lille-Per» pensjonist etter 30 år som leirskolelærer på Spiterstulen

Publisert: 21.08.2014

Per Stabell har gått av med AFP etter å ha vært ansatt av Lom Kommune som lærer på Varden Fjellskole siden 1983.

Lille-Per har vært med på å prege leirskolen. Elevene har vært «hans barn» og han har alltid hatt tid til en prat, en spøk og svare på spørsmål. Gjennom sin interesse og evne til å videreformidle kunnskap har han gitt av seg selv til elevene og alle han har truffet på Spiterstulen. Han har også vært instruktør for DNT på brekurs og klatrekurs.

Han har alltid lesestoff med seg og vi har til enhver tid kunnet følge med på hva han har lest. Det har for det meste handlet om forskjellig håndverk eller turområder.

Per en svært allsidig kar, interessert i og opptatt av det meste.
Han har satt i stand smia og smidd kniver, laget sine egne tre-ski og startet med bier og honningproduksjon. Den siste interessen nå er øl-brygging.

Hans engasjement for nærområdet i Nord Herad i Vågå må også nevnes. Gjennom «Nordheradprosjektet» har Per bidratt med å rydde stier, ta vare på kulturminner og kulturlandskap.

Han har betydd mye som kollega og venn for alle på Varden Fjellskole understreker Bente Sulheim Ovesen fra Spiterstulen.

Lille-Per har vært en ambassadør for den norske leirskoletradisjonen, stimulert til friluftsliv, naturopplevelser, læring og glede.

Norsk Leirskoleforening takker for innsatsen og ønsker lykke til videre på tur i et aktivt pensjonistliv.

Gå tilbake til oversikten