Leirskoletilbudet gjeninnføres i Sandefjordskolen

Publisert: 21.10.2015

Gledelig nyhet for elevene på barnetrinnet i Sandefjord.  Fra 2016 får de reise på leirskole igjen.
En viktig læringsarena kommer tilbake og kvaliteten i skoletilbudet styrkes.

Gå tilbake til oversikten