Leirskolesaken kommer opp på Stortinget 11. feb.

Publisert: 28.01.2016

Det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om at leirskole er et verdifullt tilbud for elevene.  Den politiske debatten handler ikke om for eller mot leirskole, men om hvilke politiske virkemidler som skal settes inn for at alle elever skal få minst ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Det er en nasjonal målsetting.

Penger til leirskole bevilges over statsbudsjettet.  NLF mener at det er et nasjonalt ansvar å sørge for at midlene går til formålet. Nå glipper det for omkring 10.000 elever hvert år. Det blir feil.

Gå tilbake til oversikten