Leirskoleopplæring befestet, men foreløpig uten nødvendig sikring

Publisert: 12.11.2014

En samlet komitè er som tidligere positiv til leirskole og ser på tilbudet som verdifullt. Det er en viktig befestelse av leirskoleordningens sterke tradisjon og posisjon som del av den norske grunnskolen. Leirskole er læring på en annen måte.
Synet på behovet for en lovfesting eller bedre sikring av tilbudet er derimot ulikt, til tross for en negativ trend med økende leirskolekutt. Medlemmene fra Høyre og Fr.p. hevder at 95% av elevene i et norsk årskull får leirskole. Det er ikke riktig.
NLF jobber for at et politisk flertall sørger for at ingen barn mister leirskole som læringsarena.

Gå tilbake til oversikten