Leirskoleentusiaster samlet på Bjørnsund

Publisert: 10.11.2014

Naturopplevelser – Læring – Glede i beste NLF-ånd!

Takk til alle ansatte på Bjørnsund Leirskole for vel gjennomført kursuke.

Rekordantall 60 deltagere fra hele landet var samlet til årets nasjonale leirskolekurs. Dette er en god og viktig tradisjon for landets leirskolefolk som til daglig jobber på hver sin tuer i den norske kyst-, skog- og fjellnaturen.

Leirskolens nye bryggeanlegg bevarer den tradisjonelle fiskevær-stilen.

Rektor Erling Hustad - en ekte ildsjel

 

For rektor Erling Hustad ble det en spesiell opplevelse og et verdig punktum for hans mangeårige engasjement for leirskolen i Fræna kommune utenfor Molde.
Erling går nå over i annen jobb på land, og etterlater seg et nytt fantastisk leirskoleanlegg han skal ha en stor del av æren for.
Han slipper imidlertid ikke tak i arbeidet med leirskoleidèen, og fortsetter i sitt styreverv i foreningen.

 

 

Bjørnsund leirskole vil utvikles videre med sine dyktige ansatte  og Tore Kristiansen som ny rektor. Han har i en årrekke forsket på fisk og kunne fortelle om torskens minne og evne til å lære.

Historisk vandring på Søndre Bjørnsund

Erling kjenner øya – elevene får ny kulturell innsikt.

Litt av dagens fangst, som på kvelden ble vellykket smakstestet.

 

 

Redningsselskapet ved «MS Mærks» demonstrerte effektiv redning ved å hente opp «mann over bord». Noen deltagere fikk være øvingsdukker i overlevelsesdrakt.

 

 

 

Stein Rudaa, NLF`s leder gjennom 30 år, var spesielt invitert til festmiddag med takketaler og gaveoverrekkelse. Hans leirskoleengasjement og ledelse av foreningen har hatt stor betydning for utviklingen av den norske leirskoletradisjonen.

Stein Rudaa - mangeårig leder i leirskoleforeningen

Flotte kursdager i naturen utenfor Molde.

Gro Rye Stange, lærer på Bjørnsund, her leirskolelærer også for leirskolelærerne!

Ivrige leirskolepedagoger utforsker og lærer mer om livet i fjæra.

Leder Trond Setlo og nestleder Elisabeth Mellbye

 

 

Neste år er Grøtavær leirskole utenfor Harstad vertskap. Det blir både sjø og fjell, og leirskoleprat døgnet rundt.  Leder og nestleder (Elisabeth Mellbye) oppfordrer til å holde av uke 45-2015.

Gå tilbake til oversikten