Voss leirskule

Generell beskrivelse av skolen:

Voss Leirskule har basen sin på Voss Vandrarheim. Den ligg sentralt og idyllisk til like ved Vangsvatnet med eiga badestrand og vakre uteområder. Det er gå-avstand til Voss sentrum, togstasjonen og om lag alle aktivitetane leirskulen har i programmet.

Voss er ei bygd med lange tradisjonar med friluftsliv, skiaktivitetar, kulturliv med musikk og handverk. Voss er også kjend som Ekstremsportbygda grunna Ekstremsportveko, ein festival med eit mangfaldig sportsleg program innan fallskjermhopping, paragliding, sykling, padling med meir.

VossaVår og VossaHaust
Leirskuleprogrammet på Voss Leirskule gjenspegler Vossabygda sin identitet med eit variert program innan fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur; lagbygging, klatrepark, fjelltur, besøk på Finnegarden – økologisk hagebruk, stolpejakt, Vossabadet, Voss Folkemuseum.

VossaVinter
Vinterstid er alpin skikøyring primæraktiviteten under leirskulen. Undervegs i veka har me også ein halv dag med snøleik.
Me nytter Voss Resort som hovudarena for all ski- og uteaktivitet.

Foto: Jon Hunnålvat Tøn

Leirskulen besøker også Vossabadet- her er stupebasseng, sklie, badstove og terapibasseng.

Det er mogleg å bestille tilleggsaktivitetar på kveldstid (krev ekstra betaling) som Voss Vind og Voss bowling.

 

 

Ulike dømer på tilleggsaktivitetar for leirskulen (tilleggskostnad):

Voss Vandrarheim
Vandrarheimen ligg for seg sjølv like ved Vangsvatnet og er ein perfekt base og utgangspunkt for aktivitetar i nærområda på Voss.

Vandrarheimen er kjend for sin gode heimelaga mat. I tett samarbeid med Finnegarden, nyttar dei økologisk frukt og grønsaker året rundt.

Me tilbyr koselege fellesområde; peisestove med biljardbord og bordtennis i eige opphaldsrom. Ute er det volleyballbane, eiga strand og kanoar for utlån.

 

 

Voss Leirskule:

  • Våken nattevakt
  • Kapasitet: 2 klassar per veke (heile skuleåret) inntil totalt 60 elevar.
  • Pedagogisk leiing v/ Voss kommune
  • Hit kan du kome med kollektiv transport! Tog til Voss, eller bil/buss/rutebuss.

Foto: Jon Hunnålvat Tøn

Gå tilbake til alle leirskoler