Varden fjellskole

Generell beskrivelse:

Med en unik beliggenhet i Visdalen midt i Jotunheimen er det naturlig å legge vekt på nærkontakt og kjennskap til naturen, fjell- og brevandring, fjellvett og historikk. Siden starten i 1963 har mestring, sosialisering, ny lærdom og nye utfordringer vært sentralt i vårt opplegg. Undervisningen legges opp for å nå læringsmålene i Kunnskapsløftet og tilrettelegges for elever med ulike læringsbehov. Det er fokus på læring om turer under vanskelige forhold, førstehjelp og nødtransport.  All aktivitet blir tilpasset og tilrettelagt etter vær, føre og andre variable forhold.

Aktivitetene våre varierer noe med årstid og værforhold, men elevene og opplegget ledes og tilrettelegges av erfarne lærere og vertskap.

 • Vertskapet og stedets lærere har ansvar fra kl 07.00 – 23.00 og er tilsted og tilgjengelig hele døgnet.
 • Drivere: Bjørn Andreas og Bodil Ovesen
 • Pedagogisk ledelse: Ansatte lærere og vertskap
 • Driftsesong:
  • Vinterkurs: 1. mars – 1. mai
  • Vårkurs (barmark): 20.mai – 20.juni
  • Høstkurs: 20.august – 25.oktober.
 • Varighet: Vanligvis 4 eller 5 døgn, ankomst søndag eller mandag og avreise fredag. Men det er mulighet for justeringer.
 • Kapasitet: 90 elever

Gå tilbake til alle leirskoler