Storwartz leirskole

Generell beskrivelse av skolen:

Storwartz leirskole ligger på Rørosvidda. I dette området har Røros Kopperverk drevet gruvdrift i over 300 år.
Undervisningen foregår sommer og vinter i et variert miljø; fra snaufjell rundt leirskolen, via fjellbjørkeskog til grov furuskog med små tjern og stilleflytende elv.

Vi drar bl.a. på spennende overnatting til en fraflyttet fjellgård.
Vi fisker, padler og vandrer med fakler i gamle gruvganger fra 1600-tallet.
Vi besøker Norges eneste innlandsørken – og vi går gatelangs i Røros Bergstad, som står på UNESCO’s liste over verneverdige steder.

Vil du vite mer? Ring  938 92 781 og få tilsendt brosjyrer

 • Eier: Leirskolen er en del av Røros-museet.
 • Ped. ansvarlig: Morten Kuraas
  Hovedutvalget for undervisning i Røros kommune
 • Kapasitet: 2 klasser / grupper
  To ledere gratis
 • Driftsesong
  Vinter: feb., mars, apr
  Barmark: aug., sept./okt., mai/juni

Gå tilbake til alle leirskoler