Storwartz leirskole

Generell beskrivelse av leirskolen:

Storwartz leirskole ligger på Rørosvidda. I et område hvor det har vært gruvedrift i mer enn 300 år. Noen kilometer unna ligger Bergstaden Røros med sin intime trehusbebyggelse og alle sine kulturminner fra Gruvetida. Et sted du ikke finner maken til.

 

 

Undervisningen foregår sommer, høst og vinter i et variert miljø, fra snaufjell, via bjørkeskog til grov furuskog med små tjern og stilleflytende elv.

 

Målsetting/ aktiviteter:

Storwartz leirskole ønsker å gi kunnskap gjennom naturopplevelser, gode rammer for å utvikle sosial kompetanse og nå kompetansemål gjennom tverrfaglig arbeid.

 

Barmark
● samisk kultur og reindrift, besøk hos Rørosrein
● Besøk på fraflyttede rikmannsseter i dype furuskogen.
● Kanopadling og fisking
● Besøk i Bergstaden Røros- en spennende kulturby
● Fjelltur på Rørosvidda/ med spennende historier fra nærområdet
● Besøk i Olavsgruva- Den eneste Rørosgruven det er mulig å få
guidet omvisning. Dypt under jorden åpner det seg et magisk skue
med en fantastisk historie som elevene får være en del av.

 

Snø/vinter
● Samisk kultur og reindrift, besøk hos Rørosrein
● Isfiske og snøhulegraving
● Skimoro, bålkos og hundekjøring
● Vinter på vidda
● Besøk i Olavsgruva- Den eneste Rørosgruven det er mulig å få guidet omvisning. Dypt under jorden åpner det seg et magisk skue med en fantastisk historie som elevene får være en del av.
● Bergstaden- en spennende kulturby

 

Eier: Miljøverndepartementet.
Drives av Kjersti Hægstad og
Rørosmuseet

Pedagogisk ledelse: Morten Kuraas og Kjersti Hægstad

Kapasitet: 55 elever

Driftsesong:
Vinter: Februar, Mars, April
Barmark: August, september, Oktober, Mai, Juni

Gå tilbake til alle leirskoler