Hålandsdalen leirskole

Generell beskrivelse av skolen:

Hålandsdalen leirskole er læring for livet!

Bergen kommune eier og driver Hålandsdalen leirskole som ligger plassert i Fusa kommune, ca 1,5 times reisetid sør for Bergen. Leirskolen tar imot elever fra Bergen kommune. Leirskolen gir også tilbud til fådeltskoler fra andre kommuner enn Bergen.

Om undervisningstilbudet:

Plassen og bygda i undervisningen Hålandsdalen har et variert natur- og kulturlandskap. Dette gir mange muligheter når det gjelder undervisningen. Vi legger vekt på tilpasning til brukerskolens årsplan i valg av tema og opplegg for uken. Plassen, vårt eget gardstun har stove (ca 1650), eldhus, stabbur, smie, bakstestove, drengestove, stall og verksted – til ulike aktiviteter satt inn i en historisk ramme. Ungdomshuset nyttes til undervisning og underholdning. Hålandsdal gamle kirke og Holdhus skolemuseum inngår også i undervisningsopplegget.

 

Leirskole året rundt – de ulike programtilbud –

 

HØST OG VÅR:

Vatn og vassdrag

Hålandsdalen har mange og store fiskevatn. Ferskvannsøkologi, fiske med garn, oter og stang kan være aktiviteter i hele perioden i tillegg til kanoorientering. Kulturlandskap og tidligere tiders kontakt og handel mellom by og land er tema når det padles på Skogeidvatnet og Drageidkanalen. På Gjønavatnet og i Kikedalen er det derimot Svartedauden, øydegardstid, middelalderen og vegetasjonshistorie i natur- og kulturlandskapet som fokuseres.

Skog og fjell

Langs gamle ferdselsveier til skogs er det utmarksressurser, fjellgårder, kulturlandskap og gradorientering som gjerne er tema. Om høsten plukker vi sopp. Post- og drifteveien til Hardanger eller en tur til Bygdastølen er flotte opplevelser til fjells. Kart og kompass, stølsdrift, kultur- og naturlandskap er selvfølgelige tema.

Juleleirskole

Juleleirskole lar elevene få oppleve og ta del i det gamle bondesamfunnets juleforberedelse og julefeiring. Juleleirskole er spennende rollespill anno 1900 fem dager til ende.

MØRKETID OG VINTER 

Mørketidsleirskole er navnet på ukene etter nyttår. Fordi vinteren i Hålandsdalen er uforutsigbar, er Plassen og gamle håndverkstradisjoner sentrale tema i ukene. Dette kan bl.a. være arbeid i smien, røyking av fisk, arbeid på treverksted eller en gammel skoledag. Fokus på kjønnsroller og arbeidsfordeling i det gamle bondesamfunnet gir variasjon i dagene som også preges av snø, is og uteliv, alt etter vær og vinterforhold. Uteblir vinteren totalt er Koldalselven og Eikelandsfjorden interessante tema med vannkrafthistorie, jettegryter og kanopadling.

Isfiske

Fisk og livet i ferskvatn om vinteren, pilking av røye og ørret og garn under isen er flotte tema når isen er god. Kanskje er det forhold for skøyter?

Ski og snøaktiviter

Stell av ski, skismøring, instruksjon i løype og bakke for alle. Skileik og skitur i skog eller til fjells. Hålandsdalen har lysløyper for bortoverski og gode forhold for fjellskitur. Om vinteren legger vi dessuten vekt på bekledning, vinterleir, snø- og skredlære. Vi har ski og støvler til utlån.

• Eier: Bergen kommune.

• Ledelse: Rektor Anne Martinsen + 5 lærere.

• Driftssesong: Hele året.

• Varighet: Mandag morgen til fredag lunsj.

• To lærere/ledere gratis pr. 22 elever.

• Kapasitet: 60-70 elever pr. uke.

• Påmelding: Direkte til leirskolen.

Gå tilbake til alle leirskoler