Leirskole og nordisk samarbeid

Publisert: 26.08.2020

Aslak Thorsen fra Kragerø har skrevet boka sammen med NLF`s tidligere leder Stein Rudaa

Dette er beretningen om leirskolesamarbeidet i Norden. Boka kommer i forlengelsen av jubileumsboka til Norsk Leirskoleforening fra 2018, som tar for seg den norske leirskoleordningens utvikling gjennom 50 år. Med denne utgivelsen settes den norske leirskoletradisjonen inn i en større ramme.

Boka på 70 sider er
«Fortellingen om et nordisk samarbeid om leirskole og hvordan leirskoleentusiaster i Norden har møtt hverandre siden midten av 70-tallet – og forslag til veien videre»,
som den er presentert av forfatterne på omslaget.

Igjen er det Stein Rudaa og Aslak Thorsen som er opphavsmennene, to markante skikkelser i både den norske og nordiske leirskolehistorien.

 

Tittel:           Leirskole i Norden
                        Et samarbeid over grenser

Veil.pris:     Kr. 299,- inkl. porto

Bestilling til NLF@leirskole.no

Stein Rudaa er mangeårig president i NLR, Nordisk Leirskoleråd.

Gå tilbake til oversikten