Landsstyrets beretning for 2018/2019

Publisert: 17.11.2019

Landsstyret la fram en usedvanlig lang og fyldig beretning fra siste to-års periode i landsmøtedokumentene på Sula.
Det er flere grunner til at den denne gang ble så omfattende. (Se link nedenfor)

Lovfestingen er viet særlig stor plass siden dette i en årrekke har vært foreningens store sak og som nå endelig fikk sin løsning. En forholdsvis grundig redegjørelse for lovfestingsprosessen er nødvendig for å forklare hvorfor lovteksten ble som den ble. Det var en forståelse som er viktig å ha med tanke på landsmøtets grunnlag for å vedta ny handlingsplan og legge videre startegi for leirskoleordningen. Til landsstyrets beretning følger også som vedlegg en del politiske dokumenter som er nødvendige for å gi dette bildet.

Fra utdelingen av Friluftslivets Hederspris. f.v. Landsstyret v/ Trond Setlo, Elisabeth Mellbye, Mette Evensen, Geir Stillingen, Jan Rob og Martin Berg. Priskomitèen v/ Dag Kaas (leder) og Kjell Haugen

I tillegg har vi i siste to-årsperiode hatt hyggelige saker som fortjener særlig omtale; som friluftslivets hederspris, 50-års jubileum og bokutgivelse.
Videre har styret jobbet med andre krevende saker som å løse problematikken rundt stans i den etablerte båtbruken på kystleirskoler og endringer i håndteringen av det øremerkede tilskuddet til leirskoleopplæring. Det har vært tidkrevende og uvanlige saker som er kortet ned i beretningen for at den ikke skulle bli enda lengre. Det samme gjelder saker som høringsinnspill til ny læreplan, støtte til nybygging av tradisjonsbåter og arbeidet med foreningens nye nettside.
I denne landsstyreperioden kommer også saken med fornyet 5-årig anbefaling.

Sagt med andre ord, en lang beretning fra en begivenhetsrik 2-års periode.

Her kan du lese den:  Landsstyrets beretning for 2018-2019

Gå tilbake til oversikten