Landsmøtevedtak – videreføring av 4 døgns leirskoleopphold

Publisert: 17.11.2019

Landsmøtet 2019 fattet følgende enstemmig vedtak:

Landsmøtet ber om at medlemmene jobber for at så mange som mulig av brukerskolene benytter 4  døgns opphold for å beholde best mulig pedagogisk kvalitet. Leirskolene tilbyr ikke aktivt 3  døgns opphold, alternativt gir minimal prisreduksjon for kortere opphold. Vedtaket gjelder for kommende bestillinger og for leirskoler som har etablert 4 døgns leirskole.

Bakgrunnen for vedtaket er at flere nå opplever en økt etterspørsel etter avkortet 3 døgns opphold. Det var ikke intensjonen med loven.

Saksordfører Guri Melby legger fram lovfesting av leirskoleopphold. Et samlet Storting står bak den gode saken.

Ny paragraf i Opplæringsloven sikrer at leirskole ikke lenger kan settes på kommunenes kuttliste, men formuleringen i den nye paragrafen kan feiltolkes til å tro at loven signaliserer en endring  i den etablerte leirskoleordningen med 4 døgns opphold.

Loven lyder:

§ 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur
Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng.

Det var viktig endelig å få en lovfesting, etter årevis med kutt, unødvendig støy og usikkerhet rundt leirskoletilbudet.

Intensjonen med lovfestingen var å stanse denne situasjonen, og videreføre det leirskoletilbudet som skoler og elever har vært så fornøyde med; 4 døgns opphold mandag til fredag i et nytt miljø.

 

Kortere amputert opphold er ødeleggende for leirskoletilbudet på flere måter:

  • Redusert kvalitet og utbytte for elevene.
  • Dårligere effekt av investerte penger og ressurser.
  • Problematisk for leirskolens ukeplan, oppbygging, pedagogisk tilbud og bemanning.

Norsk Leirskoleforening har i forbindelse med Stortingets budsjetthøringer tatt opp problematikken;
i Utdannings- og forskningskomitèen den 14.10.19 og
i Kommunal- og forvaltningskomitèen den 22.10.19
(Se egen sak)

Gå tilbake til oversikten