Landsmøte 2021

Publisert: 18.09.2019

Landsmøte 2021             

På denne siden vil det komme informasjon om landsmøtet i Norsk Leirskoleforening.
Det avholdes annet hvert år i uke 45; neste gang i 2021 på Klokkerholmen leirskole utenfor Brevik/Porsgrunn.
Alle medlemmer av Norsk Leirskoleforening ønskes velkommen.

Landsmøtet behandler etter foreningens lover følgende saker:

  • Styrets 2-årige beretning
  • Revidert regnskap
  • Handlingsplan
  • Innkomne forslag.
  • Budsjett, kontingent, administrasjonskostnader og vurderingsgebyr.
  • Valg av leder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 år.
  • Valg av revisorer og valgkomite for 2 år

Saker som medlemmene vil ha behandlet på landsmøtet sendes landsstyret minst to måneder i forveien. (Jfr. NLF`s vedtekter §5.6)

Norsk Leirskoleforening (NLF) er en pedagogisk interesseforening som på fritt grunnlag samarbeider med aktuelle myndigheter og andre organisasjoner. NLF arbeider for at naturopplevelse og økologisk helhetsforståelse får en framtredende plass innenfor alle deler av opplæringssystemet.

 

Gå tilbake til oversikten