Landsmøte 2023

Publisert: 10.04.2021

Medlemmer av Norsk Leirskoleforening inviteres til landsmøte på Fagerli leirskole i nov. 2023

Leirskolen ligger i Skurdalen, 10 km sør for Geilo.

Landsmøtet avholdes på ettermiddagen tirsdag 7. november og på formiddagen onsdag 8. november i forbindelse med det nasjonale leirskolekurset. (Deltagelse på kurset inkluderer også landsmøtet.)
På onsdag kveld blir det felles avslutningsmiddag.

Landsmøtet skal etter foreningens lover behandle følgende saker:

• Styrets 2-årige beretning for 2022-2023
• Revidert regnskap
• Handlingsprogram for perioden 2024-2025
Aktuelle fokusområder:
– Leirskoletilbudet i ny Opplæringslov.
– Utviklingen av leirskoleordningen etter lovfestingen.
• Behandle aktuelle saker og innkomne forslag.
• Budsjett, kontingent, administrasjonskostnader og vurderingsgebyr.
• Valg av leder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 år.
• Valg av revisorer og valgkomite for 2 år

Saker som medlemmene vil ha behandlet på landsmøtet sendes landsstyret senest to måneder i forveien.
Stemmerett har alle med gyldig personlig medlemskap, eller som møter med fullmakt fra tilsluttet leirskole. En møtedeltaker kan likevel ikke ha mer enn en stemme. (Jfr. NLF`s vedtekter §§ 5.4 og 5.6)
For innmelding og betaling av medlemsavgift; se leirskole.no

 

Møt opp og bli med på å videreutvikle leirskoleordningen til beste for elevene og leirskolene!

Norsk Leirskoleforening (NLF) er en pedagogisk interesseforening som på fritt grunnlag samarbeider med aktuelle myndigheter og andre organisasjoner. NLF arbeider for at naturopplevelse og økologisk helhetsforståelse får en framtredende plass innenfor alle deler av opplæringssystemet.

Gå tilbake til oversikten