Landsmøte 2019

Publisert: 18.09.2019

Norsk Leirskoleforening innkaller til Landsmøte 2019             

Medlemmer av Norsk Leirskoleforening inviteres til landsmøte på Frøya Havleirskole på Sula.

Landsmøtet avholdes på ettermiddagen tirsdag 5. nov. og på formiddagen onsdag 6. nov.
i forbindelse med det nasjonale leirskolekurset.

På onsdag kveld blir det avslutningsmiddag og feiring av vedtaket om lovfestet leirskole,
gjennombruddet og seieren for foreningens store kampsak gjennom mange år.

 

Landsmøtet skal etter foreningens lover behandle følgende saker:

  • Styrets 2-årige beretning for 2018-2019
  • Revidert regnskap
  • Handlingsplan for perioden 2020-2021
    Aktuelle tema:

– Lovfesting av tilbudet – oppfølging og konsekvenser.

– Tilskuddet til leirskoleopplæring innlemmes i rammeoverføringen – håndtering.

– 3 kontra 4 døgns opphold, NLF`s holdning og leirskolenes håndtering.

– Nytt læreplanverk – konsekvenser for leirskolens pedagogiske opplegg.

– Regelverket for båtbruk på leirskole.

  • Behandle innkomne forslag.
  • Budsjett, kontingent, administrasjonskostnader og vurderingsgebyr.
  • Valg av leder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 år.
  • Valg av revisorer og valgkomite for 2 år

Saker som medlemmene vil ha behandlet på landsmøtet sendes landsstyret minst to måneder i forveien, senest innen 5. sept. 2019 (Jfr. NLF`s vedtekter §5.6)

Norsk Leirskoleforening (NLF) er en pedagogisk interesseforening som på fritt grunnlag samarbeider med aktuelle myndigheter og andre organisasjoner. NLF arbeider for at naturopplevelse og økologisk helhetsforståelse får en framtredende plass innenfor alle deler av opplæringssystemet.

Påmelding:        Navn, arbeidssted og e-postadr. sendes innen 1. oktober til
NLF@leirskole.no med kopi til
tom.kjaeraas@gmail.com
Bindende påmelding.

Pris:  kr. 2000,-  (Inkl. alle måltider og 2 overnattinger tirsdag-torsdag)

Beløpet innbetales innen 14. oktober til konto 2480 09 77807
Mottaker: Norsk Leirskoleforening,  Bentserødv. 45, 3234 Sandefjord.
Oppgi påmeldtes navn og kontaktopplysninger.


NB! Dersom faktura ønskes tilsendt, opplyses det ved påmelding sammen med  fullstendige fakturaopplysninger og e-postadresse på betaler.

 

Møt opp og bli med på å videreutvikle leirskoleordningen til beste for elevene og leirskolene!

 

Gå tilbake til oversikten