LANDSMØTE 2015

Publisert: 21.08.2015

Medlemmer av Norsk Leirskoleforening innkalles til landsmøte 31. oktober – 1. november 2015

Landsmøtet holdes på Grøtavær leirskole utenfor Harstad, i forkant av det nasjonale leirskolekurset.
Landsmøtet starter kl 17.00 på lørdag og avsluttes innen kl 15.00 på søndag.

Norsk Leirskoleforening (NLF) er en pedagogisk interesseforening som på fritt grunnlag samarbeider med aktuelle myndigheter og andre organisasjoner. NLF arbeider for at naturopplevelse og økologisk helhetsforståelse får en framtredende plass innenfor alle deler av opplæringssystemet.

Saker som medlemmene vil ha behandlet på landsmøtet sendes landsstyret minst to måneder før landsmøtet.
Landsmøtet skal etter foreningens lover behandle følgende saker:

• Styrets beretning for 2-årsperioden

• Revidert regnskap

• Handlingsplan for de neste 2 årene – andre saker

• Budsjett, kontingent, administrasjonskostnader og vurderingsgebyr

• Valg av leder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 år.

Blant styrets medlemmer skal det være minst ett medlem som representerer bedriftslederne, minst ett medlem som representerer brukerne og minst ett medlem som representerer leirskolelærerne.
I tillegg bør styret også bestå av en representant fra andre former for uteskole, for eksempel naturskolene.

• Valg av revisorer og valgkomite for 2 år.

Alle vedtak fattes med absolutt flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme saken.
Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges.

Påmelding:

Navn, arbeidssted og fakturaadresse sendes innen 1. oktober per epost til trond.setlo@leirskole.no

med kopi til leirskolen@harstad.kommune.no.

Bindende påmelding.

Prisen for landsmøtet er satt til kr 1.100,-

Beløpet innbetales innen 14. oktober til konto 2480 09 77807
NLF, Bentserødv. 45, 3234 Sandefjord

Bruk Flybussen til og fra Harstad sentrum. Transport videre vil bli koordinert. Informasjon om dette vil komme når vi har oversikt over antall deltakere.

Hvis det er noen som ønsker å komme på fredag er det mulighet for det. Kroner 450 for ekstra overnatting og kost.
Båt og fiskeutstyr er tilgjengelig.

Program Landsmøte 2015

Fredag 30. oktober

Fly fra Gardermoen:
SAS, avgang 08.40, ankomst 10.15
Norwegian, avgang 08.55, ankomst 10.35

15.00   Ankomst, innkvartering (styret og de som velger å komme på fredag)
17.30   Middag
19.00   Sosialt samvær

 Lørdag 31. oktober

Fly fra Gardermoen:
SAS, avgang 08.25, ankomst 11.15
Norwegian, avgang 08.25, ankomst 10.35

15.00   Ankomst, innkvartering
16.00   Middag
17.00   Landsmøtet starter
19.00   Kaffe
19.30   Landsmøtet fortsetter
21.00   Kveldsmat
21.30   Sosialt samvær

Søndag 1. november
08.00   Frokost
09.00   Landsmøtet fortsetter
11.00   Kaffe
11.30   Landsmøtet fortsetter
13.00   Lunsj
14.00   Landmøtet oppsummering og avslutning
15.00   Avreise

Fly til Gardermoen:
SAS, avgang klokken 17.55
Norwegian, avgang klokken 20.05

Gå tilbake til oversikten