La barna bli glad i naturen

Publisert: 05.04.2015

Bare ved å bli glade i naturen vil barna stå opp for det som er truet, mener filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen.

TAPT NATUR: Dagens barn kan bli den generasjonen som opplever det største tapet av arter og urørt natur.Foto: Ingrid Winge Larsson

Den spontane, egenorganiserte leken i naturen har avtatt. Barn bruker mer tid på organiserte fritidsaktiviteter, og er mye mer innendørs, viser nyere forskning.

Filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen ved Universitetet i Oslo observerer utviklingen som miljøfilosof og pappa. Han mener barn og unge må ut i naturen. Årsakene er ikke bare de åpenbare.

– Stillesitting og fedme er ett perspektiv, men det er det mange andre som snakker om. Jeg er opptatt av at barna skal bli glade i naturen. Jeg tror de vil ta bedre vare på den da, sier Vetlesen.

Naturen kan gjøre oss mer ydmyke

Urbanisering har ført til mindre naturkontakt i hverdagen, viser en fersk studie ved Høgskolen i Telemark. Funnene om barns minskende uteaktivitet henger sammen med vår moderne livsstil og det aktuelle begrepet «tidsklemma», hevder forskerne.

En rekke undersøkelser om barn og naturopplevelser konkluderer med at naturmøte er av meget stor verdi for barns og unges utvikling.

Miljøfilosof Vetlesen kunne ikke vært mer enig. Han er opptatt av at vi skal komme oss utenfor det som er tilrettelagt for menneskelige formål.

– I naturen er du over i et annet element. Der kan du ikke bestemme akkurat hva du skal få se eller oppleve. Hvis du går i et bestemt område hvor det finnes kongeørn, kan du være heldig å se den, men det kan like godt hende at du ikke gjør det. Hvis du får se kongeørnen, arter det seg som en ren gave. Det er ikke noe du kan kontrollere og bestemme over, sier han.

Vetlesen mener at denne erfaringen er viktig for moderne mennesker:

– Det kan gi en erkjennelse av at vi inngår i en større sammenheng. Mennesket er én blant millioner av arter. Naturen kan gjøre oss mer ydmyke.

http://artikkel.ut.no/_-la-barna-bli-glad-i-naturen-1.11327540#

Gå tilbake til oversikten