Info om leirskole på flere språk

Publisert: 25.10.2020

NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) har i samarbeid med Norsk Leirskoleforening laget en kortfattet informasjon om ekskursjoner og leirskoleopphold på flere ulike språk.

Se link: Informasjon om leirskole på ulike språk

Mange foreldre kan synes det er uvant og fremmed at grunnskolen også innebærer ekskursjoner og overnattingsturer.

Utdanningsdirektoratet har laget filmen «På tur» og NAFO har utarbeidet en brosjyre. Begge deler er oversatt til flere språk. Materiellet er laget for å informere og motivere foreldre til å la deres barn delta på turer og leirskole.

Leirskole
Alle elever i Norge skal få mulighet til å reise på leirskole i løpet av grunnskolen. Elevene
reiser sammen med lærere de kjenner til en leirskole for å lære nye ting. Leirskolene har
også egne lærere som kan mye om det området leirskolen ligger i, og om de aktivitetene
elevene skal delta i. Aktivitetene på leirskole er sunne, spennende og lærerike. Mye av det
elevene lærer og opplever på leirskole, vil de ha bruk for og huske for alltid.
Når klassene reiser på leirskole eller andre overnattingsturer, sover guttene på en avdeling
og jentene på en annen, gjerne i hver sin etasje. Lærerne har ansvar for at det er ro og orden
på rommene. Dette skaper trygge og gode rammer og en fin opplevelse for elevene. Alle
elever skal føle seg trygge på tur.
Mange elever kan ha ulike behov når det gjelder mat. Dette tar skolen hensyn til. Det er også
skolens ansvar at elevene opplever sikkerhet.
Turer som skolen arrangerer, er gratis. Mange skoler og leirskoler har utstyr som elevene
kan låne.
Snakk med lærerne hvis du har spørsmål om turer og leirskole. Snakk også med læreren om
ditt barn har spesielle behov som det er viktig å ta hensyn til.

Gå tilbake til oversikten