Hvordan få med alle på leirskoleturen

Publisert: 30.03.2023


Gruer barnet seg til leirskole? Dette kan du gjøre

Artikkelen er fra gjensidige.no/godtforberedt/ ved Klara Øverland. Foto: Jeanette Larsen, LæringsmiljøsenteretKlara Øverland. Foto: Jeanette Larsen

Det er ikke uvanlig at barn dropper overnattingsturer fordi de ikke tør å sove borte. Men det finnes råd.

Forventningsfulle barn over hele landet drar på leirskole, konfirmasjonsleir og tur med idrettslaget. Men noen barn gruer seg til å overnatte borte.

– For noen ender det med at de blir hentet av foreldrene, sier Geir Stillingen, leirskolelærer på Vassfaret leirskole og styremedlem i Norsk leirskoleforening.

Han forteller at barn som kvier seg for å sove borte fra hjemmet er et aktuelt tema for dem som jobber med leirskole. Målet er at flest mulig skal sitte igjen med en god opplevelse etter oppholdet.

Også eldre barn sliter med overnatting

Klara Øverland. Foto: Jeanette Larsen

Frykten for å overnatte andre steder enn hjemme, kan også hemme større barn.

– Vi har ikke noe statistikk på det, men vi ser at det er ganske vanlig, sier Klara Øverland, psykologspesialist for barn og unge og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Hun forteller at noen unger er mer sensitive og kan reagere sterkere enn andre. Men alle kan kjenne på angst når de føler seg utrygge, også barn som ellers virker stabile.

Angst er vanskelig å håndtere alene

Angst betyr at du er redd for noe som egentlig ikke er reelt. Men reaksjonen kan være like kraftig som når det dreier seg om en virkelig fare.

– En kraftig kroppslig angstreaksjon kan i seg selv oppleves som skremmende, sier Øverland.

Når barnet kjenner at det mister kontrollen over egne følelser og tanker, kan det bidra til at angsten forsterker seg, forklarer hun. Og siden unger ikke er fullt utviklet følelsesmessig og fysiologisk, og derfor mangler strategier for å mestre følelsen, blir de ofte rådville. Det kan være veldig vanskelig å håndtere angst eller redsel helt på egenhånd.

Flere sliter med overnatting etter pandemien

Pandemien kan ha bidratt til å forsterke disse utfordringene hos noen barn.

– Etter koronaperioden ser vi som jobber i barne- og ungdomspsykiatrien at en del barn opplever angst i ulike situasjoner. Barna har vært mye sammen med foreldrene over lang tid, og har ikke fått trent seg på sosiale situasjoner eller på å være alene, forteller Øverland.

For mange blir det litt som å starte på nytt. De må øve og venne seg til det å være borte fra hjemmet.

Erfaringen på Vassfaret er at etter en periode uten venneovernatting, fotballturer og speiderleirer, har flere barn problemer med å være borte fra hjemmet sitt over tid, ifølge Geir Stillingen.

Gode forberedelser er viktig

Hva kan du gjøre hvis barnet ditt synes det er vanskelig å overnatte borte? Gode forberedelser er det aller viktigste, mener Øverland og Stillingen.

– Her er det viktig at foreldrene er i forkant og begynner tidlig med å øve på overnatting. Sett mål, og jobb mot det, slik at barnet opplever å mestre og vokse i nye situasjoner, foreslår Øverland.

Ta kontakt med læreren eller andre ledere for å snakke om utfordringene, og legg en strategi. Hvis foreldre skal være med som ledere, kan du melde deg på – hvis det er det som skal til.

Stillingen forteller at god informasjon om mat, boforhold og romfordeling også kan hjelpe fordi barnet blir bedre forberedt på det som skal skje.

– Vi tar noen ganger imot foreldre og elever på forhånd, slik at de kan få sett på plassen og bli trygge, forteller han.

«Klarer du første natten?»

Hvis det likevel oppstår en situasjon i løpet av oppholdet, vet de aller fleste leirskoler hvordan de skal håndtere den. Stillingen forklarer at problemet vanligvis diskuteres av lærerne den første dagen, slik at elever som har ekstra behov for gode relasjoner og trygghet får litt mer oppmerksomhet. Det hender også at elever sover på hytte med lærere.

­– Vi oppfordrer til å tenke én natt om gangen. «Klarer du første natten?» Så snakkes vi om det dagen etter, sier Stillingen.

Barn er like forskjellige som oss voksne, påpeker Klara Øverland. Noen er redde bare av og til, andre er mer plaget. Og selv med gode forberedelser, vil det være barn som ikke klarer å dra på leirskole. Da er det viktig å respektere det og ivareta dem godt, både før og etter.

– Det er fint hvis de klarer det, men det er ingen krise hvis ikke, sier hun. For barn er i stadig utvikling, og som regel vil angsten gradvis gå over med trening.

Gutt som sover i sovepose på leirskole.TRØST: Hvis det kan hjelpe barnet, så send med et kosedyr.

Hjelpen finnes

Øverland oppfordrer foreldre til å være oppmerksomme og følge med på hvor store problemer barnet har, hvilke situasjoner det skjer i – og hvor ofte. Det er helt vanlig å ha noen symptomer på angst. Men hvis problemet vedvarer, bør dere vurdere å søke hjelp.

– Er du i tvil, kan du få råd av fastlegen eller helsesykepleier på skolen. De kan hjelpe deg videre med råd eller henvisning til psykolog om det er behov for det, sier psykologspesialisten.

Verdt strevet

Barn som klarer å overnatte til tross for at de gruer seg, opplever i mange tilfeller en enorm mestringsfølelse, påpeker Geir Stillingen.

– Leirskolen er et trygt og godt sted for å øve på disse ferdighetene, sier Stillingen. Han legger til at det å klare seg selv er viktig for barnets utvikling og løsrivingsprosessen som kommer etter hvert. Og en liten seier, som det å sove borte en natt eller to, kan være nok.

– Noen vil kunne oppleve at «uoverkommelige» utfordringer faktisk ikke er så vanskelige som de virker på forhånd.

Ni tips som forbereder barnet på leirskolen

  1. Øv gradvis på overnatting. Begynn gjerne med å overnatte på et sted som føles trygt, for eksempel hos en god venn.
  2. Det er viktig å være ærlig og snakke om frykten. Det er naturlig å være litt redd, og med øvelse er det mulig å håndtere det.
  3. Les historier som handler om andre som er redde for å overnatte. Slik kan barnet forstå at hen ikke er alene om engstelsen.
  4. Ikke press eller kjeft, men ta hensyn til barnets behov og la ting ta den tiden det tar.
  5. Lag en plan sammen med barnet for hva som skal skje hvis hun eller han våkner om natten. Barnet kan øve på å trygge seg selv med ulike teknikker, som en øvelse i å tenke på et trygt og godt sted som gir ro og gode følelser. Dette kan dere øve på hjemme.
  6. Tenk én natt av gangen, slik at turen ikke oppleves som en uoverkommelig lang periode. Små seire kan også være verdifulle.
  7. Ta kontakt med læreren tidlig for å diskutere muligheter og å planlegge.
  8. Ved behov kan det være mulig å besøke leirskolen på forhånd.
  9. Vær åpen med barnet om at lærerne/lederne er kjent med situasjonen, og at de vil hjelpe hvis det trengs.

Sist oppdatert: 08.03.2023

Gå tilbake til oversikten