Hans-Fredrik Grøvan støtter at det er leirskoletilbudet som nå skal lovfestes

Publisert: 24.01.2019

Hans-Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder i regjeringspartiet Kr.f, vil ikke at Hvite Busser-tilbudet trekkes inn i leirskolesaken.

 

Vi hadde den 23. januar et godt møte med Krf`s parlamentariske leder, partiet som nettopp har gått inn i regjering sammen med H, Frp og V.
Grøvan pekte på leirskoletilbudets mange verdier, og var enig i at Hvite Busser-tilbud o.l. ikke må sammenblandes med leirskole i kommende lovfesting. Begge er gode læringsarenaer, verdifulle og viktige på hver sine måter, og blir feil å sette opp mot hverandre.
Grøvan vil arbeide for at Hvite Busser-opplegg får en egen budsjettpost som det kan søkes om midler på.

Gå tilbake til oversikten