Grønt nivå også på leirskoleopphold

Publisert: 22.08.2021

Skolene starter opp etter sommerferien med koronatiltak på grønt nivå i henhold til trafikklysmodellen. Det gjør også leirskolene.
Det er imidlertid viktig fortløpende å følge med på eventuelle strengere tiltak lokalt som også kan få betydning for tiltaksnivået på leirskolen.

Grønt nivå betyr at vi nærmer oss en mer normal drift. Det er ikke behov for organisering i kohorter, men grønt er fortsatt et nivå med noen smitteverntiltak:

  • Ingen syke skal delta, selv med milde symptomer.
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
  • Normalt renhold og god håndhygiene.

Testing kan erstatte karantene for elever

Hvis en person får påvist korona, kan elever som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene.
Det betyr at ikke hele klasser trenger å tas ut av leirskoleoppholdet ved påvisning av smitte.

Det må det foreligge en plan for håndtering av elever som blir syke eller må i karantene. Dette innebærer å ha tilgjengelige fasiliteter for isolasjon/karantene og rutiner for hjemreise. Det må sikres gode rutiner for informasjon, både i forkant av samlinger og dersom det oppstår sykdom eller påvises smitte.

Se Udir skole korona og smittevernveilederne for mer informasjon.

 

Trafikklysmodellen:

Grønt nivå

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Norsk Leirskoleforening har etter forespørsel fått dette svaret fra Kunnskapsdepartementet: 

Det er ikke noen nye endringer når det gjelder leirskoleopphold i forhold til før sommeren, jf. smittevernveilederne som ligger på Udir.no.  Det er fortsatt slik at tiltakene i trafikklysmodellen gjelder. På grønt nivå kan samlinger på tvers, leirskoler, skoleturer, og andre samlinger gjennomføres som normalt. Smittevernanbefalingene som gjelder mens man er på skolen gjelder også på tur. Ved reise ut av kommunen som skolen ligger i, må man også vurdere tiltaksnivået i den kommunen man reiser til. Er det et høyere tiltaksnivå i den kommunen man reiser til kan for eksempel skolen (der elevene går) rådføre seg med lokale helsemyndigheter.

Gå tilbake til oversikten