Godt nyttår med leirskole i Friluftslivets År 2015

Publisert: 29.12.2014

2015 er Friluftslivets År i Norge.

Norsk Leirskoleforening er presentert på nettsiden til FÅ15:
På nettsiden kan det registreres friluftslivs-arrangementer.
Alle leirskoler oppfordres til å legge inn sine leirskoleuker for 2015.
Det profilerer den norske leirskoleordningen, dens breie nedslagsfelt og rike mangfold.
Videre gir det god og gratis markedsføring for den enkelte leirskole!
Gullingen leirskole er først ute. Se: www.friluftslivetsar.no/arrangementer/
Heng dere på!
Her kan vi synliggjøre den norske leirskoletradisjonen. Vise at vi er en viktig bidragsyter til den nasjonale målsettingen om økt rekruttering til friluftsliv. Leirskole stimulerer barn og unge til økt bruk av naturen. Leirskole bidrar til folkehelsa og bærekaftig utvikling.

Gå tilbake til oversikten