Godt landsmøte på Sula

Publisert: 16.11.2019

Norsk Leirskoleforening avholdt landsmøte den 5. og 6. november i forbindelse med nasjonalt leirskolekurs på Frøya Havleirskole. Med 48 deltagere fra hele landet ble det det et godt konstruktivt landsmøte.
Foreningens arbeid siste 2 år ble redegjort for i en usedvanlig fyldig rapport fra en usedvanlig begivenhetsrik periode.
Vi har fått oppleve tidenes jubelår for norsk leirskole:

2018 – 2019  byr på en særdeles hyggelig opplisting:

  • Lovfesting av leirskoleopphold
  • Friluftslivets Hederspris
  • NLF 50-år
  • Jubileumsbok

Landsmøtet ble innledet med denne velkomsten:

Velkommen til Landsmøte 2019

Vi har bak oss en begivenhetsrik og historisk 2-års periode. Det har vært gjennombrudd, seire, jubileum og pristildeling. At vi fikk oppleve alt dette i 2018 og 2019, er et resultat av manges innsats gjennom mange år. Norsk Leirskoleforening er en flokk med entusiaster, representert ved dere som er her i dag, idealister som brenner for leirskole og leirskoleidèen.

Det handler om naturopplevelser, læring og glede for barn og unge, og for oss som er så heldige å få drive med leirskole.
Nå er det vi driver med også blitt lovfestet, som et obligatorisk tilbud i grunnskolen. Det er fantastisk og det skal vi nyte. Lovfestingen er en stor anerkjennelse av det vi gjør, og det forplikter. Vi skal fortsette å levere kvalitet; gjennom læring og glede.

Det har leirskolene gjort i 50 år. Det har æresmedlemmene Aslak Thorsen og Stein Rudaa skrevet bok om. Norsk Leirskoleforening`s jubileumsberetning, et streiftog fra 1968 til i dag, ble utgitt i fjor.

For denne reisen har vi blitt hedret med Friluftslivets Hederspris. En tidligere kjent prisvinner, Øystein Dahle, uttalte i sin tale under festmiddagen at Leirskoleforeningen var den mest fortjente hedersprisvinner noen gang!

Gratulerer, kjære leirskolevenner, og lykke til med Landsmøtet 2019.

Trond Setlo,
styreleder

Gå tilbake til oversikten