Gledelig om leirskoletilbudet i regjeringserklæringen

Publisert: 15.01.2018

Regjeringen vil
«LOVFESTE RETTEN TIL ET LEIRSKOLEOPPHOLD I LØPET AV GRUNNSKOLEN»

Regjeringserklæringen, 14.01.2018, gir fullt gjennomslag for en årelang kamp!

En gladnyhet for elevene som ikke lenger vil rammes av leirskolekutt!

En gladnyhet for skolene og lærerne som slipper all uro og kutt i en verdifull læringsarena.

En gladnyhet for foreldrene som slipper kampen for et av høydepunktene i barnets skolegang.

En gladnyhet for leirskolene og vertskommunene som gjennom forutsigbare rammer kan videreutvikle kvaliteten i tilbudet.

En gladnyhet for samfunnet som sikrer verdifulle gevinster på folkehelse, livsmestring, integrering, sosial utjevning, kulturformidling, bærekraftig utvikling og miljø.

Nå trengs et raskt vedtak. Med dagens mangelfulle sikring vil det i 2018 være omkring 15 000 barn som ikke får et leirskoleopphold.

Gå tilbake til oversikten