Fornyet anbefaling 2019-2023

Publisert: 29.10.2019

Norsk Leirskoleforening sender i disse dager ut det synlige beviset på at leirskolene er godkjent for en ny 5-års periode.
En omfattende egenrapportering på utsendt spørreskjema dokumenterer at leirskolen driver i henhold til NLF`s krav og Opplæringslovens krav til grunnskoleopplæring.

Leirskoler godkjent av og anbefalt i Norsk Leirskoleforening kan smykke seg med Den Norske Friluftslivsprisen.

NLF mottok Hedersprisen i 2018, og diplomet sendes ut til leirskolene sammen med anbefalingsskiltet.

På Diplomet står det at
Prisen er en hedersbevisning til personer og organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for norsk friluftsliv

På Norsk Friluftslivs nettside står det:
Prisen er den mest høythengende innen norsk friluftsliv, og ble første gang delt ut i 1995. Norsk Leirskoleforening får prisen for sin mangeårige innsats for å spre viktig informasjon om verdien av leirskole for norske barn. Til sammen har to millioner nordmenn vært på leirskole.

Gå tilbake til oversikten