Felles kamp for leirskole

Publisert: 12.11.2013

 

Som nyvalgt leder i NLF, vil jeg takke for tilliten.
Det venter viktige oppgaver i en utfordrende tid. Mer enn noen gang er det nødvendig å stå sammen i kampen for leirskolens plass i skoleløpet. Det kan best sikres ved at alle gode krefter trekker i samme retning. Det gjør leirskole-Norge.
Vi har uavhengig av ståsted et felles mål; å gi alle barn mestringsopplevelser gjennom et godt leirskoletilbud. Ut fra det vil NLF jobbe for at det skapes gode rammer og forutsigbarhet for medlemsbedriftene, for pedagogisk personale og for alle som er involvert i leirskoledriften.

– Trond Setlo, leder

 

Gå tilbake til oversikten