Fam. Hovind overlater driften på Fagerhøy

Publisert: 03.02.2017

Norsk Leirskoleforening har fått melding om et historisk eierskifte i familiebedriften på Fagerøy.
Anne-Marie og Kikke Hovind gir seg etter
37 års drift, som 4. generasjon i rekken.

Fam. Hovind etterlater seg et et veldrevet og fantastisk sted i Gudbrandsdalen, et av fyrtårnene i leirskolefamilien. Tusenvis av barn har reist hjem fra Fagerhøy med mange opplevelser, varige minner og styrket selvbilde, litt bedre kjent med seg selv og livet.

Norsk Leirskoleforening takker for strålende levert og godt samarbeid. Kikke har gjennom mange år bistått foreningen med revidering av regnskap mm. Vi ønsker dere alt godt videre og sikkert enda litt mer tid til å nyte livet.

NLF ser fram til videre samarbeid med nye eiere,  Tjitske og Allard, som kjenner driften godt etter flere år som medarbeidere på Fagerøy. Kontinuiteten er i de beste hender.
De er samboere og har Ilse på 6 år og Ivan på 3 år.

Til sommeren arrangeres nordisk leirskoleseminar på Fagerhøy. Vi ser fram til å treffe gamle og nye eiere første uke i august sammen med mangeårige leirskoleentusiaster fra Sverige, Finland, Danmark og Island.

Under kan du lese Kikkes melding, med historiske linjer som gir innblikk og perspektiv:

EIERSKIFTE PÅ FAGERHØY
– for oss en historisk dag!

I 1980 kom jeg hjem for å overta familiebedriften på Fagerhøy.  Etter å ha vært oppvokst med fjellet og Fagerhøy, visste jeg godt hva som ventet.  4 generasjoner hadde siden 1882 lagt grunnlaget for en aktiv reiselivsepoke.  Nye tider satte helt andre krav.  Store utfordringer lå foran og ventet!
Sammen med Anne Marie og etter hvert Anne, Karen og Kristine, samt mange dyktige medarbeidere, har vi bygget stein på stein og er i dag stolte over å være en av norges best besøkte leirskoler.  
Ca 3000 elever, 5% av norsk skoleungdom, besøker Fagerhøy hvert år.   Det har vært en glede for oss å kunne gi ca 140000 elever opplevelser de tar med seg resten av livet. 

Hotell, Høifjellsseter, Fjellstue, Fjellskole, Leirskole – ja, kjært barn har mange navn.  Helt fra 1882 og fram til i dag har vi, i tillegg til leirskolevirksomheten, tatt i mot enkeltgjester, familier og grupper i alle ferieperioder.  Mange livsvarige kontakter er knyttet.  Fagerhøy er en av få helårs bedrifter i Norge over 1000 moh. Denne ”utposten” er viktig for å holde Peer Gynt platået samlet.  Et knutepunkt.

Etter en grundig og lang prosess i nærmeste familie, har vi bestemt oss for å overlate leirskolevirksomheten til andre.  Vi ”gamle” blir ikke yngre og våre 3 døtre vil bruke hverdagen sin på andre arbeidsoppgaver enn å ha ansvaret for egen bedrift i fjellet.  Det har vi som foreldre full forståelse og respekt for.  Alle 5 elsker vi Fagerhøy og dette fjellområdet.  Vi vil alle fortsatt være nært knyttet til Fagerhøy og våre private eiendommer der.

Etter grundige forberedelser har vi i dag skrevet under de formelle salgsavtaler.  
Tjitske Paerels og Allard Blanken er nye eiere av bedriften.  
De er opprinnelig fra Nederland, men har bodd mange år i Norge.  De har arbeidet for oss siden 2009 og kjenner bedriften, nabolaget og våre forretningsforbindelser svært godt.   
Vårt ønske har vært at Fagerhøy fortsatt skal være en familiebedrift og vi føler oss trygge på at de vil føre tradisjonene på Fagerhøy videre.  

Vi ønsker Tjitske og Allard lykke til og takker alle gamle kunder, skoler, forretningsforbindelser, hyttenaboer, reiselivsnaboer, Sør-Fron kommune, gode ansatte, venner og ikke minst familien for godt samarbeid og mange hyggelige stunder på Fagerhøy. 

Vi ser fram til å treffe dere alle sammen i åra som kommer!

  1. februar 2017.

Med hilsen
Kikke (Christian A.),
Anne Marie,
Anne M, Karen Th og Kristine.

Gå tilbake til oversikten