Fagerhøy jubilerer

Publisert: 13.11.2019

Fra v: Kikke Hovin, tidligere eier og driver, Allard Blanken, nåværende eier og driver gratuleres av Norsk Leirskoleforening v/ nestleder Elisabeth Mellbye Like aktive og eiende koner; Anne Marie Hovind og Tjitske Paerels ble dessverre ikke med på bildet.

8.november markerte Fagerhøi leirskole i Gudbrandsdalen sitt 50-års-jubileum som leirskole.

Stedet har mye lengre tradisjon for å ta imot gjester, både som turiststed og sanatorium, men det var i 1969 at leirskole-virksomheten startet.

Avtroppende nestleder i NLF representerte foreningen og kollegaer i bransjen og vi opplevde en flott markering. Det var mingling og gløgg, kaker og kaffe  blant familie, venner, naboer og personer som ellers som var og hadde vært tilknyttet Fagerhøy.

 

Foruten taler fra NLF, var det ordfører , leirskolelærere -nåværende og tidligere som bl.a. Torstein Rudihagen samt  familie som snakket varmt om Fagerhøy og det Hovinfamilien har fått til gjennom 50 år. På tross av veiproblemer, brann og familietragedier, har de reist seg og presenterer i dag en flott og solid leirskole.

Dagens eiere er Allard Blanken og Tjitske Paerels som med sin familie nå fører de gode tradisjonene videre.

Tjitske imponerte dessuten med en formidabel og gjenkjennelig  marsipankake:

På toppen av «marsipan-fjellet» er  markert jubileumsgaven fra Fagerhøy til alle fjellfolk i området;

Sikteskiva til Dørdalsknappen

 

 

En sikteskive som skal settes opp til sommeren der en kan sikte seg inn på alle navnene på fjellene og toppene innen synsrekkevidde. En fin og symbolsk markeringsgave.

Gå tilbake til oversikten