Dispensasjon for opplæringsbåter med flere enn 12 elever om bord.

Publisert: 23.04.2020

Sjøfartsdirektoratet kom i går med en veileder for søknad om midlertidig dispensasjon.
Retningslinjene tyder på at det er gode muligheter for å få tillatelser, og NLF er godt fornøyd med å ha blitt hørt og fått gjennomslag for innspillene.

NLF vil i det videre være tett på arbeidet med en ny forskrift innenfor dette området, et arbeid som påbegynnes nå og som trolig vil gå langt ut i neste år. Derfor vil også dispensasjoner bli gitt ut 2021.

Leirskoler som dette er aktuelt for, svarer opp veiledningen og minimumskravene ved gå til denne linken til Sjøfartsdirektoratet.

Gå tilbake til oversikten