Det er fremmet forslag på Stortinget om lovfesting av ett leirskoleopphold

Publisert: 20.06.2015

Fredag 19. juni 2015 fikk vi betalt for arbeidet med å løfte fram leirskolesaken på Stortinget:
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Torgeir Knag Fylkesnes og Jenny Klinge om å lovfeste elevenes rett til leirskoleopplæring i løpet av grunnskolen Dokument 8: 146 S (2014–2015)

LINK til Stortinget.no:  Forslag om lovfesting av leirskole

Gå tilbake til oversikten