Avlyste leirskoleuker og økonomi

Publisert: 23.03.2020

Når det gjelder økonomien rundt avlyste leirskoleopphold, er NLF i dialog med myndighetene med tanke på en felles nasjonal løsning.
Problematikken ble tatt opp i et møte på Stortinget med Guri Melby den 11. mars, dagen før skolestengningen kom.
Landsstyret avholdt fredag ettermiddag, 20. mars, et ekstraordinært videomøte. Et forslag til løsning ble sendt til Kunnskapsministeren og det er bekreftet mottatt.
Kunnskapsdepartementet tar det videre, og statssekretæren er på saken.
Hvor fort det kommer et svar er vanskelig å si, men ting går raskt for tiden og NLF vil følge opp hvis det drøyer.

Når det gjelder NLF`s forslag til løsning, går det på en tilpasset videreføring av eksisterende ordning slik at pengestrømmen videreføres selv om leirskolene er stengt. Det vil sørge for at alle leirskoler i hovedsak skal få dekket sine faktiske utgifter og at vertskommunene får dekket sine faste opplæringskostnader.
I tillegg ligger det i forslaget en økonomisk løsning for brukerkommunene til å kunne gi de elevene som nå blir rammet et leirskoleopphold på et senere tidspunkt.
På denne måten vil alle parter bli ivaretatt.
Vi håper på støtte til forslaget, eller en alternativ god løsning.

Landsstyret Norsk Leirskoleforening
v/ Trond Setlo, leder

Gå tilbake til oversikten