Årets nasjonale Leirskolekurs arrangeres på Knaben Leirskole 5. – 10. November 2017

Publisert: 21.06.2017

Landsmøtet avholdes ifm kurset.

Litt av kursinnholdet:

Førstehjelp med skadestedsvurdering og sårbehandling

Foredling av kraft

Kulturvern i leirskolesammenheng

Leirskolens forankring i kunnskapsløftet og læreplaner

Sikkerhet på leirskole

ROS-Analyser

Inkludering og mestring

Handlingsplaner for sikring av leirskoletilbudet i grunnskolen

Mer informasjon om påmelding om priser kommer:

Spørsmål kan rettes til knaben.leirskole@kvinesdal.kommune.no

Gå tilbake til oversikten