Arbeidsmøte med Sdir

Publisert: 06.09.2020

Sjøfartsdirektoratet jobber med en ny forskrift for opplæringsbåter med flere enn 12 passasjerer.
I den forbindelse ble det avholdt et arbeidsmøte på video onsdag 2. sept.
Se vedlegg: Arbeidsmøte Sdir 02.09.20

Den nye forskriften er planlagt lagt ut på høring kommende vinter, og vil være klar innen utløpet av 2021. Fram til det har kystleirskolene dispensasjon i henhold til avtale.

 

Gå tilbake til oversikten