Æresmedlemmer etter stor leirskoleinnsats lokalt og nasjonalt

Publisert: 28.11.2021

Fornøyde og stolte prisvinnere.

Erling Hustad og Jan Rob er tildelt utmerkelsen Æresmedlem av Norsk Leirskoleforening  for sin mangeårige leirskoleinnsats. Norsk Leirskoleforening takker for stor innsats og gratulerer med utnevnelsen.

Prisvinnerne har mange likhetstrekk i sitt leirskolearbeid gjennom både nasjonalt og lokalt engasjement. Begge har jobbet med å sikre gode rammebetingelser for leirskolevirksomheten nasjonalt som styremedlemmer i foreningen gjennom mange år. Det har vært i en periode der arbeidet med lovfestingen av tilbudet har stått øverst på agendaen, og begge har gjennom sitt politiske engasjement bidratt som døråpnere til at vi endelig har fått sikret leirskoleopphold for alle elever i lovs form. Begge har markert seg som tydelige leirskoleforkjempere i viktige møter på Stortinget. De har fremmet saken i lys av bred erfaring fra egen leirskoledrift som lærer og rektor ved leirskoler i grisgrendte strøk. Erling og Jan er eksponentene for enkeltpersoners betydning for leirskoledrift som redningsplanke i sårbare lokalsamfunn. Samtidig har begge evnet å se ut over det lokale gjennom ikke bare nasjonalt engasjement, men også deltakelse i det nordiske samarbeidet gjennom årlige sommerseminarer på rullering mellom de nordiske landene.

Jan Rob har jobbet på Knaben leirskole i 37 år, og er med det blant de i landet med lengst fartstid på leirskole. Han begynte som nyutdannet lærer i 1984 og har vært der siden, som primus motor i utviklingen av både leirskolen og stedet.
Gjennom sitt arbeid som lærer og rektor på leirskolen, har han vært en avgjørende drivkraft for å beholde helårs bosetting og et levende miljø på Knaben i Kvinesdal kommune. Gruvedriften ble nedlagt i 1973 og det lille lokalsamfunnet stod i fare for å dø ut. Leirskoledriften har vært sentral for bygdas overlevelse.

Jan har i alle år brukt den spennende historikken til Knaben gruvor aktivt i leirskoleundervisningen, og bidrar til å videreformidle og holde liv i den nasjonale betydningen molybden-utvinningen på stedet har hatt for landet.

Jan ble valgt inn i landsstyret på Solbukta i 2005, og deretter gjenvalgt av 7 påfølgende landsmøter inntil han nå valgte å takke av. Han har med det bidratt i foreningens arbeid som engasjert styremedlem i 16 sammenhengende år, som frivillig ildsjel i foreningens tjeneste.

 

En tydelig rørt Rob takket for utmerkelsen.

Erling Hustad hadde tatt turen til avskjedsfesten for sin mangeårige leirskolevenn, og fikk æresmedlemskap med hjem til Molde.

Erling Hustad har stått sentralt i oppbyggingen av leirskolen på det lille øysamfunnet Bjørnsund i havgapet utenfor Molde.  Han stod bak en storstilt restaurering og oppbygging av leirskoleanlegget på bryggekanten på Nordre Bjørnsund, og internatet lenger inn på land, og sikret med det drift og aktivitet på det nedlagte fiskeværet.

Leirskolen videreformidler en helt sentral del av norsk kulturtradisjon, og bringer elevene ut i et stykke unik kystnatur. Tusenvis av elever har fått nyte godt av Erlings fortellinger om liv, slit og drama i havgapet ut for Hustadvika, navnet betegnende for rektors opphav og sentrale plass i historien.

Erling ble valgt inn i landsstyret i 2003 og satt i 14 år som styremedlem, hvorav 2 år som nestleder, fram til landsmøtet på Knaben i 2017. Han hadde gode kontakter gjennom sitt engasjement som lokal Sp-politiker, og det kom til nytte i en tidlig men viktig innledende fase av lovfestingsprosessen.
Som styremedlem hadde Erling særlig oppfølgingsansvar mot Forum for friluftsliv og den Naturlige skolesekken, og fremmet der leirskole som læringsarena.

I 2012 var det nettopp Erling som inviterte til praktfulle nordisk-dager med visning av norsk leirskoledrift på Bjørnsund for leirskolefolk fra Sverige, Danmark, Finland og Island.

Herlige prisvinnere. Styreleder Trond Setlo hadde gleden av å dele ut æresprisen etter landsmøtet på Klokkerholmen den 10. nov. Til venstre avtroppende styremedlem Mette Evensen som også ble takket av etter to perioder i landsstyret.

Gå tilbake til oversikten