Historisk gjennombrudd på Stortinget – Leirskole kan ikke lenger settes på kuttlista

Publisert: 04.06.2019

Dette er en stor seier. Retten til leirskoleopphold blir lovfestet.
Det har vi opp gjennom årene blitt fortalt er urealistisk å jobbe for og umulig å få til.
Den gang ei; vi har lykkes i vår strategi. 🙂

Saksordfører Guri Melby legger fram lovfesting av leirskoleopphold. Et samlet Storting står bak den gode saken.

Ved første gangs behandling av saken,
den 4. juni 2019, ble flertallsregjeringens innstilling vedtatt.
Lovvedtak 68 (2018-2019)
Ny § 13-7 b skal lyde:
§ 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur
Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng.

Venstres saksordfører og gode samarbeidspartner, Guri Melby, la ut denne meldingen på FB etter vedtaket:

Saken skal om få dager opp til andre gangs behandling på Stortinget, som er kravet ved en lovfesting.

Det er tverrpolitisk enighet om intensjonen med loven; at dagens leirskoleordning skal videreføres. Det er veldig bra, men lovteksten kunne i så måte vært tydeligere.
Det får vi full støtte for i opposisjonen, som fremmet vårt forslag til ordlyd:

Mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
Kommunen skal tilby elevane eit leirskuleopphald eller eit tilsvarande opphald med minst fire overnattingar i samanheng.

Deres forslag falt imidlertid med 46 mot 53 stemmer i første runde.
Så får vi se hva som blir stående etter andre runde, og hva som blir merknaden til loven.

Vi venter på det endelige vedtaket, og gleder oss stort over gjennomslaget.

Tirsdag 4. juni 2019

Gå tilbake til oversikten