Nasjonalt Leirskolekurs, Landsmøte og Nordisk samarbeid

Nasjonalt Leirskolekurs arrangeres hver høst, vanligvis i uke 45 i overgangen oktober/november.
Målgruppen er alle leirskoleinteresserte; både leirskolelærere, brukere av leirskole, eiere/drivere og personalet på leirskolesteder.

Landsmøte avholdes annet hvert år (oddetall) i tilknytning til dette høstkurset.

I 2018 ble kurs og landsmøte avholdt på Dombås fjellskole.
Det var dobbel 50-års feiring; av både leirskoledriften på Dombås og NLF som forening.  I tillegg markerte vi at Norsk Leirskoleforening ble tildelt Friluftslivets Hederspris i 2018
(Se reportasje under fanen AKTUELT)

Neste arrangørsted for kurs og landsmøte i 2019 er Frøya Havleirskole på Sula

Informasjon og påmelding legges ut under fanen AKTUELT

NORDISK SAMARBEID
Hver sommer, gjerne mot slutten av juli, arrangeres Nordisk leirskoleseminar i et av de nordiske landene. I 2018 ble samlingen holdt på Langeland i Danmark.  I 2019 er Finland arrangør, med Sveaborg leirskolesenter utenfor Helsingfors som base siste uke i juli.
Se leirskole.no for nærmere info og påmelding.