NLF på Stortinget til budsjetthøring

Budsjetthøring i KUF-komiteen torsdag 23. oktober -14

Norsk Leirskoleforening har fått verdifull møtetid i høringen til Statsbudsjettet 2015 – for en innledningspresentasjon om leirskoletilbudet og deretter svare på spørsmål fra komiteen.

Fra NLF møtte: Trond Setlo, Liv Berit Romtveit og Aslak Thorsen

11 stortingsrepresentanter møtte i komiteen, ledet av nestleder Iselin Nybø (V).

NLF-leder presenterte og innledet – kort, for å gi plass til spørsmål/kommunikasjon – om NLF som pedagogisk interesseforening, leirskole som pedagogisk metode og behovet for tydeligere føringer på bevilgede leirskolemidler + sterkere sikring av tilbudet gjennom lovverket.

Kortversjon av spørsmålene som ble stilt:

  • Henrik Asheim (H): Hva gjør dere, uten øremerking, for likevel å få kommunene til å velge leirskole?
  • Martin Henriksen (Ap): Har dere tatt det her opp med Kommunalkomiteen og Finanskomiteen?
  • Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hvilken løsning foretrekker dere at komiteen/Stortinget skal velge for å sikre tilbudet? + Kommentar til at det i statsbudsjettet vises til at nært 10 prosent av elevene, dvs ett helt årskull, får leirskole hvert år. Er dere enig i det tallet? – Er det mulig skeivfordeling i dette slik dere ser det?
  • Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Dere forteller at 10.000 elever ikke lenger får leirskole. Hvordan har saken utviklet seg over tid?

Gå inn på Stortingets nett-TV for å høre NLF`s innledningsinnlegg og våre svar på komitèens spørsmål
(Velg tidsstart 02.09.30)

Se NLF`s hovednotat til komitè-høringen (Kan være på inntil en side) og NLF`s nye budsjettforslag på leirskolemidlene.
Vedlegg:  Statsbudsjetthøring 2015-hoveddok. til KUF-komiteen

 

Komiteen fikk dessuten oversendt i forkant av høringen et mer fyldig bakgrunnsnotat på 9 sider med bl.a. nærmere redegjørelse for utviklingen i leirskolekutt, problemene det medfører og gevinstene ved leirskole som læringsarena.

 

Videre:
Vi vil nå i etterkant oversende til komiteen mer utfyllende svar på de spørsmålene som ble stilt. I høringen er det veldig begrenset tid og svarene blir preget av kortversjoner.
Deretter følger vi opp det politiske arbeidet ut fra hva flertallet på Stortinget vedtar.