Gullingen leirskule

 30-Gullingen

4230 Sand
Telefon:
52790870
E-mail:
Web: http://www.gullingen.no
Her finn du meir informasjon til deg som lærar/føresett/elev
Kontaktperson: Jan Erik Kristensen

 

Generell beskrivelse av skolen:

Gullingen leirskule – Ein stad for naturoppleving og læring

Gullingen leirskule ønskjer velkommen til flotte opplevingar og god læring i Suldalsnaturen.

Mål:

  • Elevane på Gullingen leirskule skal få gode naturopplevingar og auka forståing for naturen, gjennom friluftsliv og tverrfaglege undervisningsmåtar, i den flotte naturen i Suldal.
  • Ei veke på leirskulen skal òg gje elevane gode rammer for å utvikle sosial kompetanse og evne til samarbeid.

Nøkkelinformasjon:

Undervisning: Me er ein bemanna leirskule med fire erfarne pedagogar tilsett i Suldal kommune.

Stad/vertskap: Gullingen Turistsenter, v/Jan Nilsen (D.L.)

4 Sesongar: vår-, haust-, førjuls- og vinterleirskule.

Varighet: Måndag til fredag, eller etter avtale.

Kapasitet: 60-80 elevar (to leiarar gratis pr gruppe)

Ski- og tur-utstyr til gratis utlån

Fritid: Idrettsbane/skileikeplass, bordtennis/spel til utlån

Tilpassa opplæring: Alle er med ut i naturen på Gullingen!