Frøya havleirskole – Sula

 45-Frøya-Hav

 
Frøya Havleirskole AS
Føllingen
Postboks 34
7280 Sula
 Telefon: 901 12 310 samt fasttelefon 72446400
E-mail:
leirskolen@sularorbuer.no
Web: http://froyahavleirskole.no/
Ped.ansvarlig: Frøya kommune

Generell beskrivelse av skolen:

Sula – ytterst i vest der hav og himmel møtes

Frøya Havleirskole er klasserommet i båten, fjæra, kajakken, berg og  knauser, lune viker og stormfulle høyder.

Opplegget ved leirskolen har til hensikt å skape undring hos elevene, og de skal lære ved å gjøre, og ved å bruke sansene; se, lukte føle, lytte og smake.

Oppholdet skal  pirre elevenes nysgjerrighet og utforskertrang, og vi legger vekt på at  de er aktive og får mange opplevelser.

Velkommen til Frøya Havleirskole!

Følg lenkene for mer informasjon