Bli medlem

NLF er en pedagogisk interesseforening som på fritt grunnlag samarbeider med aktuelle myndigheter og andre organisasjoner. Formålet er å arbeide for et mangfoldig leirskoletilbud av høy kvalitet med målsetting om at alle elever får flere leirskoleopphold i løpet av sin skolegang.   

Medlemskap koster kr 350,- pr år og er personlig. 

Link til faktura: Medlemskapet er gyldig ved betaling av medlemsfaktura

Du får:

Headneck med NLF-logo ved innmelding.

Leirskolekatalogen fritt tilsendt hver høst.

Tilbud om deltagelse på Nasjonalt leirskolekurs hver høst. (Uke 45)

Tilbud om deltagelse på Nordisk leirskoleseminar hver sommer. 

Oppdateringer og generell leirskoleinfo.

Stemmerett på landsmøtet.